Samengesteld gezin

 

Er komen in Nederland steeds meer samengestelde gezinnen. 60% van deze samengestelde gezinnen strandt na een aantal jaren. Bij gezinnen waar beide partners kinderen meebrengen ligt dit percentage hoger, dan wanneer één van de partners kinderen meebrengt.
 

Waarom is een samengesteld gezin ingewikkelder?

In een samengesteld gezin krijg je ook te maken met bijvoorbeeld de andere ouder van de kinderen, of juist met het gemis daarvan. Er zijn regels en grenzen die anders zijn dan de jouwe. Plannen moeten met meerdere partijen worden afgestemd en je krijgt te maken met invloeden van 'buitenaf'.
Je krijgt te maken met kinderen die jou misschien niet direct zien zitten of jouw kinderen willen niets te maken hebben met jouw nieuwe partner. Jullie kinderen kunnen het onderling niet vinden. Al met al zijn er veel dingen waar je rekening mee moet houden. Dat is niet altijd makkelijk en daar heb je misschien ook niet altijd zin in, of het geduld niet voor.

 

'Ik kan me nog goed herinneren dat de oudste dochter van mijn partner

zich bij onze eerste ontmoeting voorstelde met:

"Jij bent stom!”’
 

De mijne zijn de liefste

In een samengesteld gezin leven vraagt iets anders van je, dan leven in het gezin wat je bent gaan vormen toen jij en je ex-partner kinderen kregen. Over dit onderwerp hebben Karin den Hollander en Magda Hengst het boek De mijne zijn de liefste geschreven. Zij beschrijven in hun boek de (onzichtbare) 'spelers' die van invloed zijn op het gezin. Aan de hand van de Stiefcirkel worden deze spelers zichtbaar en krijg je een beter beeld van wat er speelt in jullie gezin. Magda en Karin beschrijven de stappen die nodig zijn om een samengesteld gezin tot een succes te maken. 

 

De eeuwige spagaat

Het is voor veel gezinnen onduidelijk hoe de onderlinge verhoudingen liggen. Er wordt niet (vaak) genoeg over gesproken. Welke plek neem je als nieuwe partner in? Soms, in letterlijke zin, aan tafel. Waar ‘bemoei’ je je binnen de opvoeding wel of niet mee? Wordt jouw nieuwe plek door iedereen geaccepteerd of voel je de onrust en spanningen als jullie met z’n allen zijn? Hoe noemen jullie elkaar en is dat voor iedereen duidelijk en goed? 

 

"Mijn stiefdochter is zo vervelend, elke keer als ik opsta van de bank,
gaat zij snel naast haar vader zitten."

 

Stiefcirkel

Het traject bestaat uit drie gesprekken. Tijdens deze gesprekken gaan we, aan de hand van de Stiefcirkel, jouw samengestelde gezin in kaart brengen. Hoe is het om te leven in een samengesteld gezin?. Daarin neem jij niet alleen jouw plaats in, maar ervaar je ook hoe het is voor je partner, voor de kinderen, voor de exen.
De gesprekken gaan over de volgende onderwerpen:

 

De droom: In kaart brengen van jouw samengestelde gezin

Waar heb je afscheid van moeten nemen, toen je aan dit gezin begon? Met welke verwachtingen ben je er aan begonnen. Waar zitten voor jouw de knelpunten/spanningen in het samengestelde gezin.

Het heden: hoe ziet jouw leven eruit in je samengestelde gezin?

Hoe ziet jouw relatie eruit met de kinderen van je partner en/of tussen jouw partner met jouw kinderen, met zijn/haar ex en met je eigen ex. Hoe gedragen jullie je ten opzichte van elkaar. Welke rol mag jij invullen als het gaat om opvoeden? Welke grenzen gelden voor jou en hoe vertel je die?

De toekomst: Hoe wil je terug kunnen kijken op jouw samengestelde gezin?

Wat heb je nodig van je partner of van je omgeving om goed te kunnen bewegen binnen jouw samengestelde gezin? Wat kun jij je partner geven, hoe kun je je partner steunen in zijn/haar rol als ouder.

 

Tarieven:

3 keer, een individueel gesprek van 90 minuten uur: 249 euro

 

Afspraak maken:

Stuur een mail naar jessica@voorgescheidenouders.nl of bel 06 39 55 04 29